Mandag 21. okt 18.00–22:30

Finansiering av utviklingsprosjekter

Sted: Væxt Hattfjelldal

Det finnes mange ulike finansieringsmuligheter som kan redusere den kostnadsmessige belastningen i utviklingsprosjekter, men for få bedrifter på Helgeland kjenner til og tar i bruk disse ordningene. Samtidig løfter mange bedrifter frem finansiering som en av de viktigste barrierene for innovasjon. Kunnskapsparken Helgeland ønsker å bidra til å styrke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft, samt trekke en større andel av de nasjonale utviklingsressursene til Helgeland. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer vi derfor temadager i Helgelandsbyene for å informere om tilgjengelige midler, og hvordan bedriftene kan ta disse i bruk. Målgruppen for arrangementet er ledergrupper, økonomiansatte og utviklingsressurser i bedrifter og offentlige virksomheter, bedriftsrådgivere i bank og investeringsselskap, gründere ogandre interesserte.