Torsdag 24. okt 10.00–13:30

Smartby – dag

Hva menes egentlig med Smartby?
Det skal vi få svaret på 24. oktober på Væxt Mosjøen!
Arrangementet er gratis og vi serverer lunsj, så det er bare å melde seg på.

Sted: VÆXT Mosjøen
Velkommen til Smartby – dag 24.10.2019
Program
10.00 Innledning v/ Leif Søfting
10.15 Smarte byer og samfunn – et akademisk blikk på byutvikling og urbanisme v/ Marianne Millstein, forsker NIBR/Oslo Met
11.30 Smarte byer: et bikk på hva som skjer i Norge og verden, og hvor veien går videre v/ forretningsutvikler Trygve A. Meyer – Nordic Edge AS
12.30 Lunsj
13.00 Hvem er leverandører og hvilke tjenester/kompetanse etterspørres ? v/ Trond Nordby WTW
13.30 EU prosjekt Velferdsteknologi Mosjøen v/Geir Solli og Freddy Sandvær