Onsdag 23. okt 09.00–15:00

Ungt entreprenørskap Nordland – Innovasjonscamp

Sted: Mosjøen videregående

Innovative tanker for fremtiden er et behov innenfor både skolen og lokalt arbeids-og næringsliv. I forbindelse med Gründeruka Helgeland ønsker vi å utfordre elevene fra Mosjøen vgs til å ta del og være med å forme fremtidens skole og dagens behov med fremtidige løsninger for Alcoa.

Velkommen til Innovasjonscamp i forbindelse med Gründeruka på Helgeland!

Meld på dine elever – allerede i dag!

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet får elevene et reelt oppdrag de skal løse, gitt av Alcoa og Mosjøen videregående skole.

Elevene jobber i grupper på 4-6 elever pr gruppe (lærerne deler inn
grupper på forhånd), gruppene får tildelt èn av problemstillingene – som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. På slutten av dagen presenterer de løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Juryen består av personer fra lokalt arbeids-og næringsliv.

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING KONTAKT:
Torun Antonia Hansen
torun.hansen@ue.no
mob: 907 88 699